ánh lấp lánh trong Tiếng Anh là gì?

ánh lấp lánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh lấp lánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh lấp lánh

    * dtừ

    glisten, sparkle