ánh chói trong Tiếng Anh là gì?

ánh chói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh chói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh chói

    * dtừ

    glare