ánh kim trong Tiếng Anh là gì?

ánh kim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh kim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ánh kim

    luster (of a metal)