ánh mắt trong Tiếng Anh là gì?

ánh mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh mắt

    glint; look

    ánh mắt dữ dội fierce glint

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ánh mắt

    glint, look