ánh sáng tỏa trong Tiếng Anh là gì?

ánh sáng tỏa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh sáng tỏa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh sáng tỏa

    * dtừ

    indirect lighting