whirling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whirling

  * kỹ thuật

  gió lốc

  xoáy

  vật lý:

  sự chuyển động xoáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet