tumble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tumble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tumble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tumble.

Từ điển Anh Việt

 • tumble

  /'tʌmbl/

  * danh từ

  cái ngã bất thình lình; sự sụp đổ, sự đổ nhào

  a nasty tumble: cái ngã trời giáng, cái ngã đau điếng

  sự nhào lộn

  tình trạng lộn xộn, tình trạng rối tung, tình trạng hỗn loạn

  to be all in a tumble: lộn xộn, hỗn loạn, rối tung cả lên

  to take a tumble

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đoán, hiểu

  * nội động từ

  ngã, sụp đổ, đổ nhào

  to tumble down the stairs: ngã lộn từ trên cầu thang xuống

  to tumble into the river: té nhào xuống sông

  the house is going to tumble down: căn nhà sắp đổ sụp

  to tumble up the stairs: nhào lên thang gác

  xô (sóng)

  the waves came tumbling on the shore: sóng xô vào bờ

  trở mình, trăn trở

  to tumble about all night: suốt đêm trở mình trằn trọc

  chạy lộn xộn; chạy vội vã

  the children tumbled out of the classroom: bọn trẻ con chạy lộn xộn ra khỏi lớp

  nhào lộn

  vớ được, tình cờ bắt gặp, tình cờ tìm thấy

  I tumble upon him in the street: tình cờ tôi vớ được hắn ta ở phố

  * ngoại động từ

  làm lộn xộn, làm rối tung, xáo trộn

  the bed is all tumbled: giường rối tung cả lên

  to tumble someone's hair: làm rối bù đầu ai

  xô ngã, làm đổ, làm té nhào, lật đổ

  bắn rơi (chim), bắn ngã

  to tumble in

  lắp khít (hai thanh gỗ)

  (từ lóng) đi ngủ

  to tumble to

  (từ lóng) đoán, hiểu

  I did not tumbleto the joke at first: thoạt đầu tôi không hiểu câu nói đùa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tumble

  an acrobatic feat of rolling or turning end over end

  fall down, as if collapsing

  The tower of the World Trade Center tumbled after the plane hit it

  Synonyms: topple

  roll over and over, back and forth

  throw together in a confused mass

  They tumbled the teams with no apparent pattern

  fall suddenly and sharply

  Prices tumbled after the devaluation of the currency

  put clothes in a tumbling barrel, where they are whirled about in hot air, usually with the purpose of drying

  Wash in warm water and tumble dry

  suffer a sudden downfall, overthrow, or defeat

  do gymnastics, roll and turn skillfully

  Similar:

  spill: a sudden drop from an upright position

  he had a nasty spill on the ice

  Synonyms: fall

  topple: cause to topple or tumble by pushing

  Synonyms: tip

  whirl: fly around

  The clothes tumbled in the dryer

  rising smoke whirled in the air

  Synonyms: whirl around

  crumble: fall apart

  the building crumbled after the explosion

  Negotiations broke down

  Synonyms: crumple, break down, collapse

  catch on: understand, usually after some initial difficulty

  She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on

  Synonyms: get wise, get onto, latch on, cotton on, twig, get it