crumble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crumble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crumble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crumble.

Từ điển Anh Việt

 • crumble

  /'krʌmbl/

  * nội động từ

  vỡ vụn, đổ nát, bở

  crumbling rocks: những hòn bi đá vỡ vụn

  (nghĩa bóng) sụp đổ, tan ra mây khói

  a great empire crumbled: một đế quốc lớn sụp đổ

  hope crumbles: hy vọng tan ra mây khói

  * ngoại động từ

  bẻ vụn, bóp vụn, đập vụn

  to crumble one's bread: bẻ vụn bánh mì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crumble

  fall apart

  the building crumbled after the explosion

  Negotiations broke down

  Synonyms: crumple, tumble, break down, collapse

  break or fall apart into fragments

  The cookies crumbled

  The Sphinx is crumbling

  Synonyms: fall apart

  Similar:

  decay: fall into decay or ruin

  The unoccupied house started to decay

  Synonyms: dilapidate