swirl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swirl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swirl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swirl.

Từ điển Anh Việt

 • swirl

  /swə:l/

  * danh từ

  chỗ nước xoáy, chỗ nước cuộn

  gió xoáy, gió lốc

  * động từ

  cuộn, xoáy; cuốn đi, xoáy đi

 • swirl

  xoáy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swirl

  * kỹ thuật

  chỗ nước cuộn

  chỗ nước xoáy

  cuộn

  gió lốc

  gió xoáy

  sự xoáy

  xoáy

  xoáy nước

  hóa học & vật liệu:

  gió cuộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet