traffic circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic circle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traffic circle

  * kỹ thuật

  bùng binh giao thông

  đường đi vòng tròn

  xây dựng:

  đầu mối đường vành đai

  vòng xoay giao thông

  ô tô:

  vòng xoay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • traffic circle

  a road junction at which traffic streams circularly around a central island

  the accident blocked all traffic at the rotary

  Synonyms: circle, rotary, roundabout