traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic.

Từ điển Anh Việt

 • traffic

  /træfik/

  * danh từ

  sự đi lại, sự giao thông

  block in the traffic: sự tắc nghẽn giao thông

  sự vận tải, sự chuyên chở (hàng hoá, hành khách...)

  sự buôn bán, sự thương mại; sự đổi chác

  * động từ

  buôn bán

  to traffic in silk: buôn bán tơ lụa

  to traffic with somebody: giao dịch buôn bán với ai

  to traffic away one's honour

  bán rẻ danh dự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traffic

  * kinh tế

  giao dịch

  giao thông

  khối lượng xuất nhập của cảng

  khối lưu thông (người, hàng...)

  lượng giao thông vận tải

  lưu lượng khách hàng

  mậu dịch

  sự buôn bán

  sự buôn bán bất chính

  sự chuyên chở

  sự đi lại

  sự giao thông

  sự vận chuyển

  vận tải

  việc buôn bán

  * kỹ thuật

  giao thông

  lưu lượng

  lưu lượng thông tin

  sự giao thông

  sự lưu thông

  sự vận chuyển

  toán & tin:

  giao lượng

  giao thông (trên mạng)

  lưu lượng dữ liệu

  lưu lượng tin

  sự lưu thông (dữ liệu)

  ô tô:

  xe cộ trên đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • traffic

  the aggregation of things (pedestrians or vehicles) coming and going in a particular locality during a specified period of time

  buying and selling; especially illicit trade

  the amount of activity over a communication system during a given period of time

  heavy traffic overloaded the trunk lines

  traffic on the internet is lightest during the night

  deal illegally

  traffic drugs

  trade or deal a commodity

  They trafficked with us for gold

  Similar:

  dealings: social or verbal interchange (usually followed by `with')