traffic items nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic items nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic items giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic items.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic items

    * kinh tế

    hàng bán chạy lôi cuốn khách