traffic time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic time

    * kinh tế

    giờ có nhiều người nghe (quảng cao)

    giờ có nhiều người nghe (quảng cáo)

    giờ nghe nhiều