traffic light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic light.

Từ điển Anh Việt

 • traffic light

  * danh từ

  (thường snh) tín hiệu giao thông, đèn xanh đèn đỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traffic light

  * kỹ thuật

  đèn giao thông

  ô tô:

  đèn tín hiệu giao thông

Từ điển Anh Anh - Wordnet