stun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stun.

Từ điển Anh Việt

 • stun

  /stʌn/

  * ngoại động từ

  làm choáng váng, làm bất tỉnh nhân sự

  làm sửng sốt, làm kinh ngạc

  làm điếc tai

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự choáng váng; tình trạng bất tỉnh nhân sự

  đòn choáng váng, cú làm bất tỉnh nhân sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stun

  make senseless or dizzy by or as if by a blow

  stun fish

  Synonyms: stupefy

  overcome as with astonishment or disbelief

  The news stunned her

  Synonyms: bedaze, daze

  Similar:

  sandbag: hit something or somebody as if with a sandbag