stuntman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stuntman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stuntman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stuntman.

Từ điển Anh Việt

  • stuntman

    * danh từ

    (điện ảnh) người đóng thay diễn viên trong một bộ phim... trong những cảnh nguy hiểm; cátcađơ