stuntwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stuntwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stuntwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stuntwoman.

Từ điển Anh Việt

  • stuntwoman

    * danh từ

    (điện ảnh) người đóng thay diễn viên trong một bộ phim... trong những cảnh nguy hiểm; cátcađơ

    * danh từ

    (điện ảnh) người đóng thay diễn viên trong một bộ phim... trong những cảnh nguy hiểm; cátcađơ