stunt pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stunt pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stunt pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stunt pilot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stunt pilot

    Similar:

    barnstormer: a pilot who travels around the country giving exhibits of stunt flying and parachuting

    Synonyms: stunt flier

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).