stunt man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stunt man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stunt man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stunt man.

Từ điển Anh Việt

 • stunt man

  /'stʌnt'mæn/

  * danh từ

  (điện ảnh) người đóng thế (cho vai chính) những cảnh nguy hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stunt man

  Similar:

  double: a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts

  his first job in Hollywood was as a double for Clark Gable

  Synonyms: stunt woman