store cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

store cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm store cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của store cheese.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • store cheese

    Similar:

    rat cheese: informal names for American cheddar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).