storekeeping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storekeeping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storekeeping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storekeeping.

Từ điển Anh Việt

 • storekeeping

  * danh từ

  việc giữ kho; tích trữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storekeeping

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  việc giữ kho

  việc tích trữ