stony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony.

Từ điển Anh Việt

 • stony

  /'stouni/

  * tính từ

  phủ đá, đầy đá, nhiều đá

  cứng như đá

  chằm chằm; lạnh lùng, vô tình; chai đá, nhẫn tâm

  stony stare: cái nhìn chằm chằm; cái nhìn lạnh lùng

  stony heart: trái tim chai đá

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kiết lõ đít, không một xu dính túi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stony

  * kỹ thuật

  có đá

  đá

  xây dựng:

  bằng đá

  lẫn nhiều đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet