stony soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stony soil

    * kỹ thuật

    đất lẫn đá

    xây dựng:

    đất pha đá