stony tunguska nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony tunguska nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony tunguska giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony tunguska.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stony tunguska

    Similar:

    tunguska: a river in Siberia that flows northwest to become a tributary of the Yenisei River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).