stony ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stony ground

  * kỹ thuật

  đất đá

  đất không bền

  xây dựng:

  đất có lẫn nhiều đá