granitelike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granitelike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granitelike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granitelike.

Từ điển Anh Việt

  • granitelike

    * tính từ

    giống granit

Từ điển Anh Anh - Wordnet