bouldered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bouldered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bouldered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bouldered.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bouldered

  Similar:

  rocky: abounding in rocks or stones

  rocky fields

  stony ground

  bouldery beaches

  Synonyms: bouldery, stony

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).