obdurate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

obdurate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm obdurate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của obdurate.

Từ điển Anh Việt

 • obdurate

  /'ɔbdjurit/

  * tính từ

  cứng rắn, sắt đá, không lay chuyển

  ngoan cố, cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • obdurate

  Similar:

  cussed: stubbornly persistent in wrongdoing

  Synonyms: obstinate, unrepentant

  flinty: showing unfeeling resistance to tender feelings

  his flinty gaze

  the child's misery would move even the most obdurate heart

  Synonyms: flint, granitic, stony