obdurateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

obdurateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm obdurateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của obdurateness.

Từ điển Anh Việt

  • obdurateness

    * danh từ

    xem obdurate, chỉ sự, thái độ