starting motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starting motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starting motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starting motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • starting motor

  * kỹ thuật

  bộ khởi động

  bộ khởi động động cơ

  động cơ khởi động

  động cơ phát động

  máy phát hành động cơ

  cơ khí & công trình:

  máy khởi động động cơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet