stale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stale.

Từ điển Anh Việt

 • stale

  /steil/

  * tính từ

  cũ, để đã lâu; ôi, chớm thối, chớm hỏng (thịt, trứng...)

  stale bread: bánh mì cũ

  cũ rích, nhạt nhẽo (vì nhai đi nhai lại mãi...)

  stale news: tin cũ rích

  stale joke: câu nói đùa nhạt nhẽo

  luyện tập quá sức (vận động viên)

  mụ mẫm (học sinh, vì học nhiều quá)

  (pháp lý) mất hiệu lực (vì không dùng đến)

  * ngoại động từ

  làm cho cũ; để ôi, để chớm thối, để chớm hỏng

  làm cho rũ rích, làm thành nhạt nhẽo

  (pháp lý) làm cho mất hiệu lực

  * nội động từ

  cũ đi; ôi đi, chớm thổi, chớm hỏng

  thành cũ rích (tin tức), thành nhạt nhẽo (câu nói đùa)

  (pháp lý) mất hiệu lực

  * nội động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (tiếng địa phương) đái (súc vật)

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (tiếng địa phương) nước đái (súc vật)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stale

  * kinh tế

  cũ

  lâu

  ôi

  sự chớm thối

  sự cũ

  sự đã để lâu

  sự ôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stale

  urinate, of cattle and horses

  lacking freshness, palatability, or showing deterioration from age

  stale bread

  the beer was stale

  Antonyms: fresh

  Similar:

  cold: lacking originality or spontaneity; no longer new

  moth-eaten theories about race

  stale news

  Synonyms: dusty, moth-eaten