sling chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sling chain

  * kỹ thuật

  xích buộc (rèn)

  cơ khí & công trình:

  xích buộc (cần trục)

  xích chằng

  hóa học & vật liệu:

  xích treo