slinging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slinging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slinging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slinging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slinging

  * kinh tế

  phí cẩu hàng

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự quàng dây (để neo buộc)

  sự treo buộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slinging

  throwing with a wide motion (as if with a sling)

  Similar:

  sling: hurl as if with a sling

  Synonyms: catapult

  sling: hang loosely or freely; let swing

  sling: move with a sling

  sling the cargo onto the ship

  sling: hold or carry in a sling

  he cannot button his shirt with his slinged arm