slinger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slinger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slinger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slinger.

Từ điển Anh Việt

 • slinger

  /'sliɳə/

  * danh từ

  người bắn ná

  người ném đá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slinger

  * kỹ thuật

  dây đeo

  máy làm khuôn ly tâm (đúc)

  cơ khí & công trình:

  bộ phận hắt dầu

  vòng cung dầu

  xây dựng:

  dây quàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slinger

  a person who uses a sling to throw something