slingshot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slingshot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slingshot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slingshot.

Từ điển Anh Việt

 • slingshot

  /'sliɳʃɔt/

  * danh từ

  súng cao su

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slingshot

  a plaything consisting of a Y-shaped stick with elastic between the arms; used to propel small stones

  Synonyms: sling, catapult