salad greens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad greens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad greens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad greens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salad greens

    Similar:

    salad green: greens suitable for eating uncooked as in salads

    salad green: greens suitable for eating uncooked as in salads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).