salade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salade.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salade

    Similar:

    sallet: a light medieval helmet with a slit for vision

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).