salad-days nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad-days nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad-days giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad-days.

Từ điển Anh Việt

  • salad-days

    /'sæləddeiz/

    * danh từ số nhiều

    tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm