salad-dressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad-dressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad-dressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad-dressing.

Từ điển Anh Việt

  • salad-dressing

    /'sæləd,dresiɳ/

    * danh từ

    dầu giấm (để trộn xà lách)