salad-eel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad-eel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad-eel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad-eel.

Từ điển Anh Việt

  • salad-eel

    * danh từ

    (động vật học) cá mixin nhớt