saladin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saladin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saladin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saladin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saladin

    sultan of Syria and Egypt; reconquered Jerusalem from the Christians in 1187 but was defeated by Richard Coeur de Lion in 1191 (1137-1193)

    Synonyms: Salah-ad-Din Yusuf ibn-Ayyub

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).