salad-oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad-oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad-oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad-oil.

Từ điển Anh Việt

  • salad-oil

    /'sælədɔil/

    * danh từ

    dầu trộn xà lách