record size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

record size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm record size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của record size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • record size

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  độ dài bản ghi

  độ dài mẩu tin

  kích thước bản ghi