purple martin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple martin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple martin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple martin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple martin

    large North American martin of which the male is blue-black

    Synonyms: Progne subis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).