purple heart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple heart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple heart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple heart.

Từ điển Anh Việt

  • purple heart

    * danh từ

    (Purple Heart) huy chương tặng thưởng một binh sự bị thương trong chiến đấu

    thuốc kích dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet