purple gallinule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple gallinule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple gallinule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple gallinule.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple gallinule

    gallinules with showy purplish plumage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).