purple saxifrage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple saxifrage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple saxifrage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple saxifrage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple saxifrage

    plants forming dense cushions with bright reddish-lavender flowers; rocky areas of Europe and Asia and western North America

    Synonyms: Saxifraga oppositifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).