purple-tinged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple-tinged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple-tinged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple-tinged.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple-tinged

    of a color tinged with purple

    Synonyms: purple-tinted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).