purple emperor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple emperor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple emperor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple emperor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple emperor

    large European butterfly the male of which has wings shaded with purple

    Synonyms: Apatura iris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).