progne subis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

progne subis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm progne subis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của progne subis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • progne subis

    Similar:

    purple martin: large North American martin of which the male is blue-black

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).